درباره ما

آنپالت فروشگاه اینترنتی عمده فروشی کالا متعلق به «شرکت فناوری و بازرگانی امید پادرا» که به اختصار «شرکت پادرا» نامیده می شود، می باشد. این شرکت با شماره 396266 و شناسه ملی 10320464349 در تاریخ 1389/11/11 در تهران به ثبت رسیده است. 

آنپالت بستری برای معرفی، بررسی، ارائه دیدگاههای مختلف همکاران، مشتریان و مصرف کنندگان، مقایسه و فروش عمده کالاها فراهم کرده است. 

آنپالت اهداف زیر را دنبال می کند:

  • معرفی بیطرفانه کالاهای تولیدکنندگان مختلف  
  • بررسی کارشناسی کالاها
  • انعکاس دیدگاه خریداران و استفاده کنندگان کالاها 
  • امکان مقایسه کالاهای مختلف و انتخابی آسانتر و هوشمندانه تر  
  • ارائه کمترین قیمت ممکن برای کالاها

و اما در مورد خاستگاه لغوی آنپالت: 

آنپالت از دو واژه «آن» و «پالت» ساخته شده است. «آن» (On)، ابتدای کلمه آنلاین (Online) به معنی «بر خط» و نیز به معنی «رویِ» می باشد. همچنین «آن» ضمیر اشاره به دور در زبان پارسی است. پالت (Pallet و در انگلیسی قدیم Palet) صفحاتی بیشتر از جنس چوب یا پلاستیک است که در حمل و نقل و نگهداری بسیاری از کالاها در مقیاس عمده، به منظور پیشگیری از آسیب به کالاها و سهولت در حمل و نقل، در زیر کالاها قرار می دهند. همچنین واژه پالت (Palette) صفحه ای است که نقاشان هنری برای استفاده و ترکیب رنگها در دست می گیرند. پالت در هر دو معنی آن در پارسی به کار می رود و در انگلیسی نیز گرچه هر معنی آن با هجای خاص خود نوشته می شود، ولی هر دو از یک ریشه می باشند. بر این اساس، آنپالت (onpalet)، به «تامین و تحویل بازه رنگارنگی از کالاهای گوناگون در مقیاس عمده به روش برخط» اشاره دارد.